Engevik & Tislevoll

På Fitjar

Engevik & Tislevoll AS

Engevik & Tislevoll AS vart skipa i 1973. Me er ei verksemd med lang historie i Sunnhordlandsregionen med 40 års erfaring i byggebransjen.

Me tek kunden vår på alvor. Anten om det gjeld byggjing av eit naust i sjøkanten eller oppsetjing av ein skule der ungar skal trivst.

Engevik & Tislevoll AS er ei sentralgodkjent entrepenørverksemd med kompetente fagfolk.

Samarbeid

Gjennom ulike samarbeid har me knytta til oss ei rekkje gode underleverandørar. Engevik & Tislevoll AS er medlem av Mesterhus kjeda. Har du ein draum - har me det som skal til for å få den realisert.

Det vert som avtalt!