Me er ein totalentreprenør med lang historie i Sunnhordlandsregionen

Med over 60 års erfaring i byggebransjen er me ein trygg og solid samarbeidspartner. Me tek kunden på alvor – anten det gjeld å setje opp eit naust i sjøkanten, eller ved bygging av ein skule der ungar skal trivast.

Postboks 13, 5418 Fitjar
Ein nettstad frå BYRÅET SYDVEST
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram