Me er ein totalentreprenør med lang historie i Sunnhordlandsregionen

Med over 60 års erfaring i byggebransjen er me ein trygg og solid samarbeidspartner. Me tek kunden på alvor – anten det gjeld å setje opp eit naust i sjøkanten, eller ved bygging av ein skule der ungar skal trivast.

Postboks 13, 5418 Fitjar
Org. nr. 925 831 778
Ein nettstad frå BYRÅET SYDVEST
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram